Informacja o opłatach


Zajęcia w szkółce odbywają się dwa/trzy razy w tygodniu. Dodatkowo dzieci biorą udział w rozgrywkach, turniejach czy sparingach. Organizowane są także treningi indywidualne oraz bramkarskie.
Opłata miesięczna wynosi:

  • 160 zł dla grup trenujących trzy razy w tygodniu.
  • 140 zł dla grup trenujących dwa razy w tygodniu.

Opłata za zajęcia jest niezależna od frekwencji na treningach danego zawodnika, oraz od ilości treningów w poszczególnych miesiącach. Opłatę traktujemy jako składkę członkowską.

Niżej dane do przelewu:Termin przelewu do 10-tego dnia każdego miesiąca. W tytule przelewu prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka raz miesiąc za jaki jest opłata.
.