REGULAMIN SPORTING WARSZAWA

 1. Wysokość składki członkowskiej jest odgórnie ustalona przez walne zgromadzenie Stowarzyszenia. W roku szkolnym 2019/2020 wynosi:
  • 140zł w przypadku trzech treningów tygodniowo
  • 120zł w przypadku dwóch treningów tygodniowo
  Wysokość składki członkowskiej nie ulega zmniejszeniu w wypadku nieobecności dziecka na zajęciach w danym miesiącu. Obecność na treningach będzie sprawdzana przez trenera.
 2. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość obniżenia składki przez zarząd Stowarzyszenia na wniosek rodziców. Wszystkie sprawy rozpatrywane są indywidualnie po uprzednim przeanalizowaniu wniosku przez zarząd.
 3. W przypadku braku wpłaty składki, zarząd SPORTINGU WARSZAWA zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera o braku wpłaty - odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.
 4. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez SPORTING WARSZAWA jest dobrowolne, dlatego też zarząd będzie bezwzględnie egzekwował opłatę składki członkowskiej.
 5. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz o nie podpowiadanie zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników leży w gestii trenerów.
 6. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice etc. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi.
 7. Uczestnik zajęć sportowych zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu wykonania ćwiczeń.
 8. Każdego uczestnika obowiązuje punktualność i obowiązkowość oraz aktywny udział w zajęciach sportowych.
 9. Decyzję o odwołaniu zajęć z powodu złych warunków atmosferycznych podejmuje każdorazowo trener. W szczególności opady deszczu, czy niezbyt korzystne warunki atmosferyczne, nie zwalniają z uczestnictwa w zajęciach i nie będzie możliwości ich późniejszego odrobienia.
 10. W lipcu i sierpniu odbywają się obozy sportowe, a nie odbywają się treningi. Uczestnictwo w obozie letnim jest obowiązkowe i dodatkowo płatne. Ponadto składka członkowska w tym okresie wynosi 30 zł miesięcznie, przeznaczana na cele statutowe.
 11. Członkostwo w stowarzyszeniu należy wypowiedzieć z miesięcznym okresem wypowiedzenia.
.