Czy wiesz, że uprawianie sportu zwiększa u dzieci pewność siebie i uczy poprawnych relacji z rówieśnikami. Amerykańska Academy of Child & Adolescent Psychiatry stwierdza wprost, że sport to dla dzieci “cenna lekcja o tym, jak współpracować z innymi i grać uczciwie”. “Udział w zajęciach sportowych może też wzmacniać krytyczne myślenie i umiejętność rozwiązywania problemów”.

Niektórzy rodzice wzbraniają dzieci przed uprawianiem sportu, stawiając przede wszystkim na ich naukę. Nie jest to dobre rozwiązanie. Badania dowodzą, że aktywne fizycznie dzieci uczą się lepiej. Raz, że są lepiej dotlenione, potrafią się skupić i łatwiej przyswajają wiedzę. Dwa, że niejeden klub sportowy wymaga wprost od nich przynajmniej przyzwoitych wyników w nauce. A to bywa najlepszą motywacją… W takim wypadku, szóstki pojawiają się nie tylko z WF-u.
.