• korekta wad postawy
  • zwiększenie odporności organizmu
  • wytrwałość w dążeniu do celu
  • poczucie własnej wartości
  • większa odpowiedzialność
  • poprawa koncentracji
  • umiejętność znoszenia porażek i przyjmowania krytyki
  • umiejętność szybkiego nawiązywania kontaktu
  • umiejętność pracy zespołowej
.